Ser innehållet felaktigt ut?
Läs mailet i din webbläsare

Upptrappning av konflikten i Göteborg

På grund av den långdragna konflikten i Göteborgs Hamn har arbetsgivaren APM Terminals Gothenburg varslat om spegel- och konsekvenslockout. Varslet är en reaktion på Hamnarbetarförbundets senaste varsel.

Spegel- och konsekvenslockouten träder i kraft den 19 maj 2017 och varar till och med 30 juni 2017 och gäller helgfria dagar måndag – fredag mellan kl. 16.00 – 07.00.

Detta innebär såklart mycket stora konsekvenser för samtliga kunder till hamnen då både kapacitet och produktivititet försvagas markant. Det är för tidigt att säga exakt hur mycket påverkan det kommer att bli för alla inblandade, men vi bevakar situationen och återkommer med information.

 

Snabbare än båt billigare än flyg

Den nya silkesvägen har den kallats, järnvägen för godstrafik som binder ihop Kina med Europa. Nyligen lades London till som destination i detta transportnät. Intresset för detta sätt att transportera gods från Asien växer. Framför allt när det gäller transporter som måste komma fram snabbt och säkert. Tåget är billigare än flyg och snabbare än båt. Ett annat tungt skäl att välja tåg är klimatet. Fler och fler företag prioriterar miljöarbetet. Då är tåget ett bra alternativ. TKL Logistics var tidigt ute och erbjöd marknaden detta alternativa transportsätt. Via nedan länk kan ni ta del av ett reportage av Företagskanalen där Oscar Lundgren beskriver vår syn på utvecklingen.

Tågfrakt från Kina utan hamnproblem