Ser innehållet felaktigt ut?
Läs mailet i din webbläsare

Spegel- och konsekvenslockout i Göteborg

Som tidigare meddelats har APM Terminals varslat om en spegel- och konsekvenslockout mot de senaste lagda fyra varslen från Hamnarbetarförbundet avdelning 4.

Då parterna inte har nått någon överenskommelse råder det lockout på containerterminalen i Göteborg sedan i fredags (19 maj) kl 1600.

Detta innebär bl a inställda fartygsanlöp och viss last kommer att lossas via andra hamnar i Sverige och på kontinenten. Force majeur är deklarerat av flera rederier och vi får aviseringar om att det tidigare implementerade ’Congestion surcharge’ kommer att bli högre fr o m den 22 maj. Belopp som nämns är USD150/TEU, som kommer att gälla tills vidare. I de fall vi blir belastade detta eller andra belopp blir vi tvingade att debitera motsvarande summa på våra kunder.

 Vi återkommer med uppdaterad information.