Ser innehållet felaktigt ut?
Läs mailet i din webbläsare

Vänligen notera nedan viktig information från APM Terminals i Göteborg som ger förklaring till kommande störningar i vårt arbete att kunna leverera.

 

APM Terminals Gothenburg har mottagit fyra varsel från Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4 (HF) om blockad mot:

1) att använda timanställda (“Blixt”) att framföra grensletruckar utan överseende av instruktör
träder i kraft den 1 juni 2017 kl. 07:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00.
2) att använda övertid
träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00
3) att nyanställa
träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00
4) att använda timanställda (”Blixt”) utanför dagarbetstid 07:00 till 16:00
träder i kraft den 15 maj 2017 kl. 16:00 och varar till den 30 juni 2017 kl. 24:00

Detta kommer att ytterligare begränsa vår dagliga verksamhet vilket är oacceptabelt. Vi tittar nu på effekterna för den svenska industrin och för våra logistikpartners. Detta kommer dock tyvärr att ytterligare minska veckokapaciteten.

HF informerar att de kräver ett kollektivavtal med APM Terminals Gothenburg. APM Terminals Gothenburg har redan ett befintligt kollektivavtal, tecknat mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar. Svenska Medlingsinstitutet har vid två tillfällen erbjudet HF avtal i enlighet med vad den svenska lagen och svenska modellen möjliggör. HF har tackat nej till båda dessa avtal medan APM Terminals Gothenburg har tackat ja till båda avtalen.

För att få den dagliga verksamheten tillbaka till normal produktionsnivå, bjöd APM Terminals Gothenburg nyligen in alla kollektivavtalsbärande parter till att öka samarbetet inom ett antal strategiska områden. HF var också inbjuden under förutsättning att de förbinder sig till en fredsplikt under en 12-månadersperiod motsvarande det som medlingsinstitutet tidigare lagt. HF har nu även tackat nej till denna form av avtal.

Vi fortsätter nu våra ansträngningar för en långsiktig lösning.

Med vänlig hälsning
APM Terminals Gothenburg