Ser innehållet felaktigt ut?
Läs mailet i din webbläsare

Nya rutiner i hamnen och Golden Week i Kina

Containerterminalen i Göteborg justerar sina rutiner och inför ett obligatoriskt extrastopp för kontroll av tomcontainers som skall återlämnas hos containeroperatören APM Terminals fr o m den 1 oktober, 2017. Detta innebär att flertalet åkerier har aviserat att de kommer att debitera sina kunder för detta extrastopp.

En annan åtgärd från containerterminalen är att de fr o m den 18 september, 2017  reducerar öppettiderna i portarna, vilket innebär att flertalet åkerier kommer att reducera den fria tiden i hamnen ner till 30 minuter. Samma villkor med 30 minuters fri tid kommer f ö att gälla även i andra hamnar i Sverige.

Som vi tidigare har informerat om får fraktbetalaren bära tillkommande extrakostnader såsom väntetider samt hyror i hamn och hos rederi. Vi på TKL är tyvärr tvingade att ta ut dessa kostnader på fraktbetalande part då det är utom vår kontroll.

I Kina firar man Golden Week under första veckan i oktober och det mesta står still. Vi vill därför flagga för att det kan bli smärre utmaningar i logistikflödena i samband med denna högtid.

Stort tack för er support och ha en fortsatt skön september!