Ser innehållet felaktigt ut?
Läs mailet i din webbläsare

Stora utmaningar i containertrafiken i Sverige

APM Terminals, som driver containerverksamheten i Göteborgs hamn håller sedan i mitten av maj stängt på kvällar och nätter, vilket innebär mycket allvarliga konsekvenser för import- och exportflödena till hamnen. Godset tvingas att hitta andra vägar via Europa och andra hamnar i Sverige, vilket innebär stora logistik- och kostnadsutmaningar för alla inblandade i logistikkedjan. Även Helsingborgs hamn har  för närvarande stora kapacitetsutmaningar och många åkerier har svårt att utföra sina uppdrag fullt ut även från denna hamn.

Vår målsättning är att lösa våra transportuppdrag så smidigt som möjligt trots dessa störningar och har ni några frågor är det bara att ni hör av er till oss. På grund av den rådande situationen får vi aviseringar om extrakostnader från olika parter i logistikkedjan, dvs från rederier, hamnar och åkerier. Kostnaderna är av olika karaktär och i de fall vi blir belastade med dessa kostnader har vi ingen annan möjlighet än att distribuera samma belopp på godsägaren.

Situationen är oacceptabel och som alla andra spelare i logistikkedjan, så hoppas vi naturligtvis på en snabb lösning på dessa utmaningar. Så fort läget har stabiliserats kommer samtliga extratillägg att tas bort.

Arbetsgivaren och fackförbundet träffar Medlingsinstitutet idag och vi återkommer med information om resultatet innebär någon drastisk förändring.