Flygfrakt

Flygfrakt för gods som måste fram snabbt

Det är inte alltid möjligt att välja den transport som är billigast. Ibland är tiden den viktigaste faktorn. Det skiljer ganska mycket i tid mellan att frakta gods med flyg, jämfört med båt. Från Kina kan man räkna med 40 dagar för transport med båt.

Med flyg tar det cirka sex dagar, räknat för godset att komma från dörr till dörr. Ett tredje alternativ är tågfrakt som är snabbare än båt men billigare än flyg.

Konsten att hitta rätt

Om man ska välja flyg, tåg eller båt för att transportera sitt gods är förstås upp till kunden. TKL Logistics sätter alltid kundens behov i första rummet.

Med hjälp av den kunskap våra medarbetare har, både i Sverige och i våra egna kontor i Asien, och samarbetspartners över hela världen hittar vi de mest optimala lösningarna för varje situation.

Flyg är billigare vid mindre försändelser

Vid mindre försändelser är flygfrakt ett billigare alternativ än båt. TKL har stor kunskap och erfarenhet av flygfrakt. Vi samlastar från våra kontor i Kina, Hongkong och Taiwan och hittar lösningar för samlastningar med våra samarbetspartners över hela världen.

I och med att TKL är en global aktör och hanterar stora volymer har vi rabatter hos globala kurirföretag, som du som kund hos oss kommer att få ta del av.

Vi kan hjälpa dig med expresstransport med möjlighet till leverens inom 2-3 dygn.

Fler transportmöjligheter

TKL Logistics AB