Lastbilsfrakt

När du behöver säker transport på väg

TKL logistics är en speditionsfirma med fullservice. Behöver du hjälp med att frakta gods med lastbil, hjälper vi självklart till med det.

God och säker logistik är det som driver vårt företag. Oavsett om du vill frakta ett mindre paket eller beställa en hel trailer, hittar vi den mest kostnadseffektiva lösningen för dig.

Din egen kontaktperson

Ditt företags transportbehov är det centrala hos oss. Hos TKL Logistics får du en egen kontaktperson, som hjälper dig med den dagliga logistiken. Du har alltid kontakt med samma kontaktperson hos oss. På det sättet bygger vi upp en personlig kunskap om ditt företags förutsättningar och behov. Detta för att hela tiden kunna serva er på bästa sätt.

Flexibla lösningar

Vi har ett brett kontaktnät över hela Europa, som vi använder för att hjälpa ditt företag att hitta rätt logistiklösning.

Lastbil är det vanligaste för frakter inom Europa. Är du i behov av längre transporter, hjälper vi dig med sjöfrakt. Är behovet att få fram godset snabbt, har vi bra lösningar för flygfrakt. För kunder med transportbehov från Kina erbjuder vi sedan en tid tillbaka även tågfrakt.

Fler transportmöjligheter

TKL Logistics AB