Tågfrakt

Frakt från Kina med tåg

Snabbare än båt billigare än flyg. Tåg har blivit ett intressant tredje alternativ när det gäller att transportera gods från Kina till Sverige.

Jämfört med flyg har tågfrakt en något längre transporttid, men fraktkostnaden för tåg är betydligt lägre än för flyg.

Miljömässiga fördelar

Båt är fortfarande det klart billigaste alternativet. Men när tiden blir en faktor kan tåget vara en bra lösning. Tågfrakt från Kina går på cirka halva tiden, jämfört med sjöfrakt.

Det finns dessutom stora miljömässiga fördelar att välja frakt med tåg framför frakt med flyg. Tågfrakt är ett klimatsmart alternativ.

Hjälp att välja det bästa

Att hitta det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att transportera gods från andra sidan av jordklotet är inte alltid lätt. För att hitta det bästa måste man ha kontakt med flera olika aktörer.

Väljer du att samarbeta med TKL Logistics är vi den enda kontakt du behöver. Hos oss får du en personlig kontakt som alltid behandlar dig som VIP-kund och hjälper dig att skapa ett optimalt transportflöde för ditt företag.

För oss är det alltid 100 procent kundfokus som gäller!

tag

Se filmen om tågfrakt

Fler transportmöjligheter

TKL Logistics AB