Båtfrakt

Sjöfrakt med personlig service

Det viktigaste för oss på TKL Logistics är att du som kund ska få den mest optimala transportlösningen. Vi ger dig personlig service. Det är något som är mycket viktigt för oss. Du får en personlig kontaktperson som hjälper dig genom dina nuvarande och framtida transportbehov.

Kostnadseffektiv frakt

Tillsammans med de anställda vid våra egna kontor i Kina och övriga Asien och med våra samarbetspartners i resten av världen har vi förståelse och djup kunskap om globala transportflöden. Du kan lita på att just ditt gods fraktas på det mest kostnadseffektiva sättet.

Hel container eller LCL

Sjöfrakt är det vanligaste och det billigaste sättet att transportera gods över långa avstånd. Vi har stor erfarenhet av samlastning av containrar. Så oberoende av om du beställer en hel container eller en mindre sändning kan vi alltid hitta en fördelaktig lösning. Vi bygger egen samlastning från våra kontor i bland annat Kina, Hongkong och Taiwan, men har även samlastning från övriga hamnar i världen genom vårt nätverk.

Vi hjälper dig med helhetslösningar

Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra kunders leverantörer, vilket säkerställer att godset går i väg i rätt tid.
Kvalitet och noggrannhet är viktiga ledord för oss. Vi hjälper dig med att hitta helhetslösningar, från orderbevakning hos leverantör till slutleverans hos kund.
Sjövägen är det billigaste alternativet. Men ibland måste det gå snabbt. Då hjälper vi dig att hitta rätt flygfrakt. Eller så kanske tågfrakt kan vara ett alternativ. Vi erbjuder tågfrakt från Kina. Det är snabbare än båt och billigare än flyg.

Fler transportmöjligheter

TKL Logistics AB